JavaScript: Hoisting Nedir?

Farklı Değer Türlerinde Hoisting Davranışı

Read this post in English here

Bu yazıda Js’de en çok kafa karıştıran konseptlerden biri olan Hoisting kavramından bahsedeceğim. Hoisting Js kodlarımız Engine tarafından çalıştırıldığında deklerasyonların kodun en başına alınması işlemidir. Hosting davranışını etkileyen iki önemli unsur değer (value) türü ve tanımlanma şeklidir.

Öncelikle değişken tanımlama mekaniğinden bahsedelim. Değişken tanımlama iki aşamadan oluşur. Deklerasyon (Declaration) ve Initialization. Bu işlemleri iki ayrı satırda yapabileceğimiz gibi aynı satırda da yapabiliriz. Örneğin:

var a; // Declaration
a = 1; // Initialization
------------
var a = 1 // Declaration ve Initialization

Hoisting’in deklerasyonların, kodun en başına alınması işlemi olduğunu söylemiştik. Bu tanımdan yola çıktığımızda, aşağıdaki gibi initialize’dan sonra gelen deklerasyonlarda bile hata almayız.

a = 1;     // Initialization
var a;     // Declaration
console.log(a) // => 1

var, let, const; hepsi hoist edilir. var, let ve const hoist’i arasındaki tek fark varsayılan olarak nasıl initialize edildikleridir.

Örneğin var a; deklerasyonu hoist edilir ve otomatik olarak undefined olarak initialize edilir. Bu yüzden console.log(a) satırı çalıştırıldığında konsola “Uncaught ReferenceError: a is not defined” hatası yerine “undefined” yazıldığını görürüz.

console.log(a) // => undefined
var a;     // Declaration
a = 1;     // Initialization
console.log(a) // => 1

Kodun hoist edilmiş hali şu şekildedir:

var a = undefined;
console.log(a);  // => undefined
a = 1;
console.log(a)  // => 1

let’de deklerasyonlar hoist edilir fakat bir varsayılan değer initialize edilmez.

Örneğin let a = 1; tanımlamasında, deklerasyon kısmı hoist edilir ve console.log(a) satırında çalıştırıldığında a’nın tanımlı olmadığına dair bir referans hatası yerine, değişkene initialize edilmeden erişemeyeceğimiz hakkında bir referans hatası alırız. Yani console.log(a) satırına gelindiğinde a hoist edilmiş fakat herhangi bir varsayılan değere initialize edilmemiştir. Sadece let a; şeklinde bir deklerasyon yapsaydık da değişken tanımlama zaten deklerasyonu da içerdiği için aynı hatayı almış olacaktık.

console.log(a); // => Uncaught ReferenceError: Cannot access ‘a’ before initialization”
let a = 1;   // Declaration ve Initialization

Kodun hoist edilmiş hali şu şekildedir:

let a;     // Declaration
console.log(a) // => Uncaught ReferenceError: Cannot access ‘a’ before initialization”
a = 1;     // Initialization

const a; deklerasyonunda ise console.log(a) satırını yazmasak bile initializer’ın eksik olduğuna dair bir hata alırız. Çünkü const, sadece deklere edilip initialize edilmeden kullanılmaz. Hem deklere edilip aynı satırda initialize edilmesi gerekir.

const a; // => Uncaught SyntaxError: Missing initializer in const declaration"

Şimdi de const’daki hoisting davranışına bakalım. Değişkeni console.log metoduna parametre olarak geçtikten sonra tanımlayalım, bakalım ne sonuç alacağız.

console.log(a);
const a = 1; // => Uncaught ReferenceError: Cannot access 'a' before initialization

Görüldüğü üzere let ile aynı davranışı sergiledi. Hoist edildi fakat console.log(a) satırına gelindiğinde herhangi bir varsayılan değer initialize edilmediği için a’nın tanımlı olmadığına dair bir referans hatası yerine, değişkene initialize edilmeden erişemeyeceğimiz hakkında bir referans hatası aldık.

Sonuç olarak const’da da deklerasyonlar hoist edilir fakat bir varsayılan değer initialize edilmez.

Peki hiç bir deklerasyon yapmadan direkt console.log(a) yazdığımızda ne görecektik.

console.log(a) // => Uncaught ReferenceError: a is not defined

Tabi ki a’nın tanımlı olmadığına dair bir referans hatası: “Uncaught ReferenceError: a is not defined”

Fonksiyon tanımlaması sadece deklerasyondan oluştuğu için, fonksiyonlardaki hoisting davranışı deklere edilmiş değişkenlerin hoisting davranışıyla aynıdır.

hoistOlduMu();

function hoistOlduMu() {
  console.log("Oldu!") // => Oldu!
}

Örneği çalıştırdığımızda fonksiyon çağrısı deklerasyondan önce olduğu halde konsola “Oldu!” yazılacaktır.

Class deklerasyonu kullanılarak tanımlanan sınıflar hoist edilir fakat varsayılan olarak initialize edilmez.

const p = new User(); // => Uncaught ReferenceError: Cannot access 'User' before initialization
class User {...}

Yukarıdaki kodu çalıştırdığımızda class hoist edildiği için ***“Uncaught ReferenceError: User is not defined” ***hatası almayız. Onun yerine initialize edilmediği için initialize edilmeden User’a ulaşamayacağımıza dair bir hata alırız.

Bir değişken üzerinden tanımlama yapılarak oluşturulan fonksiyonlara Function Expression, sınıflara ise Class Expression adı verilir.

console.log(hoistOlduMu);   // => undefined
hoistOlduMu()         // => Uncaught TypeError: hoistOlduMu is not a function
var hoistOlduMu = function() {
  console.log("Olmadı")
}

Kodu çalıştırdığımızda fonksiyonun hoist olmadığını fakat değişken tanımlamalarının deklerasyon kısımlarının hoist olduğunu anlayabiliriz. var, let ve const deklarasyonlarındaki hoist davranışları aynen geçerlidir. hoistOlduMu değişkenini tanımlayıp function’a initialize ettiğimizde var keyword’ünden dolayı hoistOlduMu tanımalamasının deklerasyon kısmı hoist edilir ve undefined olarak initialize edilir. hoistOlduMu değişkenini console.log ile yazdırdığımızda konsola “undefined” yazar. Sonraki satırda fonksiyon olarak çağırdığımızda ise henüz fonksiyona initialize edilmediği için hoistOlduMu değerinin bir fonksiyon olmadığına dair bir tip hatası alırız. Sonuç olarak function expressions’larda fonksiyonlar hoist edilmez fakat değişken deklerasyonları hoist edilir.

Benzer şekilde class expression’larında class kısmı hoist edilmez fakat değişken tanımlamadaki deklerasyon kısmı hoist edilir. Yine var, let ve const deklarasyonlarındaki hoisting davranışları aynen geçerlidir.

console.log(a)     // => undefined
var a = class User {}
console.log(a)     // => class User {}
console.log(a.name)  // => "User"
 • var, let ve const keyword’leri ile tanımlanmış her değişken hoist edilir. Tek fark initialize edilme şekilleridir. let ve const varsayılan olarak initialize edilmez, var ise undefined olarak initialize edilir.

 • function ve class deklerasyonları da hoist edilir. class deklerasyonları varsayılan olarak initialize edilmez.

 • function ve class expression’larındaki function ve class’lar hoist edilmez fakat atama yapıldıkları değişken deklerasyonları hoist edilir. Bu hoisting davranışında var, let ve const davranışları geçerlidir.

Peki hoist davranışının bize faydası nedir? Bu işlevsellik aslında bir özellik değil davranıştır. Bu yüzden mutlaka bir faydası olmalı diye düşünemeyiz. Fakat fonksiyonlardaki hoisting davranışı, kodun genel yapısını oluştururken yapıyı fonksiyon çağrılarıyla kurup sonrasında bu fonksiyonların içini doldurmak açısından daha efektif çalışmamızı sağlayabilir.